šogi

šogor od milja

Di si, šogi! Daj da ti natočim jednu!