sočim

čim/čime; nastalo od “s čim”, koje dodatnim poseljančenjem daje “sočim”

Trebamo se napit, jedino je pitanje sočim?