snoboslikar

slikar, koji je ujedno i snob

Si išao na predavanje našeg velikog snoboslikara?