smsati

Komunicirati mobitelom tekstualnim porukama (SMS).

Smsnem te kad smo pred vratima.