smečirati

baciti u smeće, pravo ili virtualno, na kompjuteru

Ovu sliku mi pošalji, ostale možeš smečirati.