sk(v)iknuti

umrijeti

Ak od toga nisam skiknul, neću ni od čega.