škartirati

Baciti u smeće, u ropotarnicu

Nema više tu majicu, dvaput nosi i odmah škartira.