šiti

biti bolji od koga, imati više uspjeha

On me šije u matematici, sve skuži čim profa veli.