šišati

prestići, ne mariti

prešišao me na autoputu, ma ko te šiša