servisirati

o muškarcu – pružati ženi redoviti seks

Vidi se da je redovito servisira.