seljača

žena bez ukusa ili manira

Daj pogle seljaču kak se obukla.