sedmaši

učenici sedmog razreda osnovne škole

…a sedmaši su najgori.