šećeriti

umočiti, karati ljudsku ženku

Jedan cimer šećeri, a drugi je već šećerio.