satrati se

1) umoriti se

2) napiti se do besvijesti

1) Danas sam se satrala na poslu. 2) Satrali smo se sinoć.