šarža

važna osoba u nekoj hijerarhiji (posao i sl.)

Njemu ti je stari bio neka šarža tamo pa ga je uvijek izvlačio.