sabiti se

ubiti se od alkohola ili droge, urokati se

Isuse, kako smo se sabili kod Vuče u subotu.