rukopipateljan

o muškarcu koji rado pipa žene

Užasno je rukopipateljan, tako da paziš da stojiš daleko od njega.