rispektati

respektirati, poštovati

Rispektam Tovare, samo kad treba lovit ribu.