ribičija

pecanje; ribolov općenito

Uzeo sam si dvije pivice i idem s dedom na ribičiju.