rasuti se

pasti cijelom dužinom

E, kak sam se jučer rasula kad sam izlazila iz tramvaja.