rasturiti

1. razbiti, uništiti; 2. boljeti

1. Rasturit će ga ko beba zvečku. 2. Rastura me glava.