rakiještina

brlja, jeftina i jaka rakija, u pravilu domaća

Miči tu rakiještinu od mene. Zapravo, ajde naspi jednu…