Radovan baca daske

posprdni prepjev Queenove pjesme “Another One Bites the Dust”; navodna bliskozvučnica

Pa ja ću poludit. Opet puštaju “Radovan baca daske”.