pušioničar

osoba koja je doživjela težak neuspjeh

Koji pušioničar, taj nije gola zabil deset tekmi!