proljev

Čokolino sa puno mlijeka

Kak’ hoćeš da ti složim čokolino? Asfalt ili proljev?