priljepak

osoba koja se nameće drugoj osobi ili društvu

Nemrem više izdržati, makni mi tog priljepka!