prepišati

premašiti koga u natjecanju

Prepišala ju je za 2 sekunde.