prekokrasno

prekrasno, još krasnije od krasnog

5. razred, a već se roka? Prekokrasno.