prećerivanje

tako stariji ljudi u Slavoniji kažu pretjerivanje

Sinko, stalnos u toj birtiji, tot je prećerivanje.