prebrikati

1. Prespojiti (žicu)
2. Emocionalno se uzbuditi

Prekinuo sam s curom, znaš kak me to prebrikalo.