prastarke

jako stare Starke

Kad ćeš već jednom baciti te prastarke?