portapak

prtljažnik, gepek

Ključevi su mi ostali u portapaku.