politmon

u pjesmama Bolesne Braće, domaći političar; politmoni se razlikuju po osobinama i načinima napada na običnog čovjeka, a kako kaže reklama, “moramo ih skupit’ sve!”

“Zašto me ne volite, gospodine politmone?” – Bizzo