pofuknjača

žena lakog morala

Pofuknjača, svakom bi dala.