poboldati

U wordu ili sličnom programu za obradu teksta podebljati slova, tj. pretvoriti u masna slova.

Poboldaj naslov da se ističe.