Pleter City

jedan od nadimaka Grada Pleternice

Pleter City, uvijek u srcu.