plemstvo

1.U beli zvanje koje se sastoji od dečka, dame, kralja i asa
2.u beli kada netko ima više dečka, dama, kraljeva i aseva u ruci

1.imam zvanje 50, plemstvo 2.imam samo plemstvo