plebovi

plebejci, priprosti ljudi

Pa dobili ste janje za prošle izbore, plebovi.