pkb

skraćeno za “pos’o-kuća-birtija”

A evo, ništa, pkb.