pjesničar

nadripjesnik, stihoklepac

Našli se pjesničari pa si čitaju međusobno.