pitur

moler, ličioc, soboslikar

Stiže pitura za pitura.