pimpač

simpatični izraz za muški spolni organ

Daj pokaži mi pimpača!