pijan ko Isus

jako pijan, jedna od brojnih usporedbi za žestoko pijanstvo

Eno rabe, pijanog ko Isus!