pijačni

posvojni pridjev od pijac, onaj koji pripada pijacu, tržnici

Četvrtak ti je kod nas pijačni dan.