pijaca

isto što i pijac ili plac, tržnica

Danas je dan od pijace.