pičok

(Zgodna) cura ili žena.

Zbario sam dobrog pičoka