peta čarobna riječ

odjebi

Hoćeš da ti odsviram petu… čarobnu riječ?