Pero Pasuljče

Petar Grašo u srpskoj varijanti

Nisam znao da netko još uvijek sluša Peru Pasuljčeta.