peglati

raditi nešto aktivno, ševiti

jučer sam u teretani peglao dve čuke