pederana

nešto što ima obilježja pederskog (shvaćeno u kulturološkom smislu)

Birc za nogometaše i srednjoškolke – teška pederana!